Kam v okolí

Kam v okolí - tipy na výlety

Penzion leží na hranici Národního parku Podyjí, který skýtá nevyčerpatelné množství pěších tůr za vzácnou přírodou v meandrech řeky Dyje. Hlavním lákadlem jsou ovšem stovky kilometrů cyklotras, které Vás provedou po vinicích, ve kterých máte možnost ochutnat vína zdejších vinohradů, vinařské obce s jejich malebnými sklepními uličkami jako Šatov, Hnánice, Havraníky, Nový Šaldorf, Konice, rakouský Retz, Unterretzbach a množství jiných.

Hledáte-li ubytování Šatovubytování Hnaniceubytování Šaldorf či ubytování Havraníky, pak je pro Vás ubytování v našem penzionu dobrou volbou, podobně jako ubytování Znojmo, protože Popice se nacházejí uprostřed těchto bodů zájmu.

Znojmo

Samotnou kapitolu tvoří královské město Znojmo s nově zrekonstruovaným histrickým jádrem, rotundou s 11. století, královským hradem a množstvím kaváren, vináren a obchůdků.

Bývalé královské město na staré císařské silnici z Prahy do Vídně. Po Brnu a Olomouci třetí historické ústředí Moravy, dnes druhé největší sídlo v Jihomoravském kraji.

Město s bohatou historií, velkou koncentrací chrámů, klášterů a nejucelenější kolekcí renesančních měšťanských domů v rámci celé České republiky, město jenž je vstupní branou do Národního parku PodyjíPenziony Znojmo bývají ovšem často zbytečně drahé, stejně tak jako penziony Nový Šaldorfpenziony Šatovpenziony Hnanice či penziony Havraníky, přičemž návštěvník se většinou pohybuje v okolí ubytování a tyto blízké oblasti navštíví na kole.

Náš penzion patří mezi nejlépe umístěné penziony Podyjí a kvalitou předčí mnohé dražší penziony Znojemsko. Nabízíme také levné ubytování pro skupiny při delších pobytech.

Znojemské vinařské stezky

Cykloturisté a současně zájemci o vinařství mohou skloubit své zájmy na Znojemské vinařské stezce. Turistům nabízí nejen exkurze do vinic, ale také prohlídku sklepních uliček v jednotlivých vesničkách s možností návštěvy jednotlivých vinných sklepů, řízených degustací a nákupu místních vín. Sklepní ulička každé vesnice daruje nezapomenutelný zážitek každému návštěvníkovi.

Moravské vinařské cyklostezky tvoří ucelenou síť značených cyklistických tras na území všech vinařských podoblastí jižní Moravy. Deset odlišených okruhů, pojmenovaných podle příslušných regionů, je propojeno páteřní stezkou vedoucí ze Znojma do Uherského Hradiště. 1200 km stezek nabízí putování vinařskou krajinou včetně starobylých měst i lidové architektury vinorodé Moravy.

Náš penzion nabízí posezení ve vinném sklípku přímo v objektu s pestrou nabídkou vín místních vinařů, návštěvu sklípků v blízkém okolí a v neposlední řadě uspořádání řízených degustací s možností občerstvení a následným nákupem ochutnávaných vín.

Znojemský hrad

Sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat založené v 11. století, dnes slouží jako muzeum.

Znojemské podzemí

Labyrint chodeb pod centrem Znojma budovaný ve čtyřech patrech pod sebou má 30 km chodeb. Patří k největším bludištím ve střední Evropě.

Rotunda svaté Kateřiny

Znojemská rotunda byla postavena v roce 1037 a její unikum spočívá v zobrazení světských scén vedle náboženských motivů.

Radniční věž

Je považována za symbol města Znojma, byla postavena v letech 1447-1448 stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic. Vysoká je 79.5m.

Premonstrátský klášter

Založen v roce 1190, za husitských válek byl rozbořen a znovu vystavěn pozdně goticky. V roce 1748 začala barokní přestavba, kterou zastavilo zrušení kláštera Josefem II. v roce 1748. V prohlídce je obsaženo: vinařsko-bednářské muzeum, štukové sály, románská krypta, obrazová galerie, ochutnávka vín.

Železniční viadukt přes Dyji

Je dlouhý 220m a vysoký 48m, byl vystavěn v roce 1871 na třech kamených pilířích. Most byl vyhlášen technickou památkou.

Kostel svatého Mikuláše

Stavěn od roku 1338 na místě staršího románského kostela ze 12. století. Nachází se zde kazatelna v podobě zeměkoule, která je dílem J.Winterhaldera z roku 1760.

Kostel sv. Michala

Vystavěn na místě, kde se konaly předkřesťanské kultovní obřady. Původně románský kostel z 12. století byl nahrazen chrámovou stavbou budovanou od 15. do 17. století.

Kostel sv. Kříže

Dominikánský klášterní kostel byl založen ve 13.století, v 17. a 18.st. přestavěn barokně.

Bazilika Panny Marie a sv.Václava

Původně románská bazilika z počátku 13.století s gotickým presbytářem,unikátní románská krypta.

Dominikánský klášter

Původně gotický klášter založený ve 13.století byl přestavěn po požáru v roce 1555.Barokní úpravy byly prováděny po roce 1723.

Jihomoravské muzeum

Původně klášter minoritů byl postaven v gotickém slohu v první polovině 13.století.V letech 1279-97 byl v kryptě pohřben Přemysl Otakar II. po bitvě na Moravském poli.

Muzeum opevnění Znojmo

Nachází se na břehu řeky Dyje,vnitřek je kompletně vybaven dobovým zařízením,které bylo získáno z desítek sousedních opuštěných objektů.

Křížový sklep

V letech 1740-56 vystavěný jezuity. Jeden z největších sklepů v republice.

Turistický vyhlídkový kolový vláček

Okružní jízda historickým městem, během jízdy občerstvení, ochutnávka vín.

Národní park Podyjí (Národní park Podyjí)

Tento jedinečný celek se rozprostírá mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem, leží na rozhraní dvou geologických soustav s mimořádným bohatstvím rostlinných i živočišných druhů.

Ženijně-technické zátarasy Čížov

Zbytky „železné opony“ byly ponechány na ukázku, jak vypadala česko-rakouská hranice před rokem 1989.

Zřícenina hradu Cornštejn

Zachovalá rozsáhlá zřícenina gotického hradu z počátku 14.století. Zničen za obléhání vojskem Jiřího z Poděbrad v bojích s odbojnou panskou Zelenohorskou jednotou.

Zámek Vranov nad Dyjí

Pomezní hrad z roku 1100. Po požáru v roce 1665 byl přebudován v monumentální barokní šechtické sídlo.

Zámek Moravský Krumlov

První zmínka pochází z roku 1279, v současné době se zde nachází monumentální Slovanská epopej od Alfonse Muchy.

Vodní mlýn Slup

Národní kulturní památka, renesanční mlýn ze 16.století, jehož součástí je mlýnice s funkčními stroji a pohonem čtyř vodních kol.

Větrný mlýn

Kuželovitá zděná stavba z roku 1850 se sezónní restaurací v obci Lesná.

Veterán Tatra Muzeum Bítov

Výstava historických vozidel Tatra vyrobených od roku 1924-1999, vojenské techniky, motocyklů, kuriozity ze života Járy Cimrmana.

Starý zámek Jevišovice

Původně gotický hrad přestavěný v 16.století na renesanční zámek.

Pěchotní srub MJ-S3 Zahrada Šatov

Je jedním ze šesti postavených objektů těžkého opevnění na jihu Moravy. Pevnostní výbava z konce třicátých let.

Památník Prokopa Diviše

Expozice českého vynálezce bleskosvodu s vystavenou replikou prvního zařízení, v obci Přímětice.

Hrad Bítov

Nejstarší z hradů založený 1061-67, jako pevnost na ochranu jižní hranice přemyslovského státu je hrad Bítov. Početná sbírka zoopreparátů, z nichž nejvyhledávanější je kolekce padesáti vycpaných psů, největší toho druhu na světě, zbrojnice, umělecká díla puškařů 17.století, předměty zejména z islámské oblasti.

1.české muzeum motocyklů

Expozice 130 vystavených historických motocyklů, sidecarů a ostatních samohybů.

Agrodružstvo Jevišovice

K vidění 110 jednoročních krokodýlů nilských o velikosti 90 – 150 cm, 40 ks tříletých.Odborný výklad, možnost krmení.

Hrad Hardegg (Hrad Hardegg)

Středověký hradní areál s expozicí Maxmiliána Mexického v nejmenším městě Rakouska. Muzeum, kaple, zbrojnice, vězení.

Muzeum opevnění Slup

Jedná se o objekt lehkého opevnění s dobovým vybavením,spolu s postavením těžkého kulometu proti letadlům.

Vodní mlýn ve Slupi 

Národní technická památka evropského významu.

Malovaný sklep Šatov 

Vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce představující naivní umění sklonku šedesátých let.

Kostel sv. Wolfganga

Původní kostel byl postaven ve 13.století se studánkou opředenou legendami o uzdravení.

Kostel sv. Hyppolita

Má velkomoravský původ, vzácná freska v kopuli,obec Hradiště.

Jevišovická přehrada

Nejstarší přehradní nádrž na Moravě, vystavěna v letech 1894-97, koupání přehrada Jevišovice.