Provozní řád

Provozovatel:

 Jebáčková Marcela, Popice 11, IČ:76088014, telefon: +420 732 123 482

Odpovědná osoba: 
Jebáčková Marcela

Rozsah služeb

Penzion s trvalým provozem, půjčovna kol, praní prádla, řízené degustace vína, prodej vína, cukrářská výroba.

Jedná se o nekuřáckézařízení,platí přísný zákaz kouření uvnitř budovy.Kouřit lze jen na vyhrazených místech.
Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22.00 do 7.00 hodin.

Základní údaje

 • Ubytovací zařízení se čtyřmi bytovými jednotkami v  patře rodinného domu. Každá bytová jednotka má vlastní sprchu, sociální zařízení a TV, k dispozici je společenská místnost s vybaveným kuchyňským koutem a možností vnitřního i venkovního posezení.
 •  Sklady čistého prádla jsou na podestě I.NP, sklady použitého prádla jsou v půdním prostoru.
 •  Zásobování pitnou vodou je z městského vodovodního řadu, odpadní vody jsou odváděny do veřejné stokové sítě.
 •  Veškeré prostory a vybavení jsou čištěny v pravidelných intervalech.
 • Je zakázán vstup neubytovaných osob bez výslovného souhlasu odpovědné osoby, zvířata jen po dohodě.
 • Lékárnička je umístěna ve vstupu do objektu na označeném místě.
 • K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 14 dnů.
 • Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.

Storno poplatky a záloha na ubytování

Po rezervaci ubytování bude požadována záloha ve výši 20-50% z ceny ubytování bez snídaní a doplňkových služeb.
Při stornu ubytování bude ze zaplacené zálohy vráceno:
 • o 100% zaplacené částky při stornu 14 a více dní před nástupem pobytu.
 • o 50% zaplacené částky při stornu 7 – 14 dní před nástupem pobytu.
 • o Při zrušení pobytu 6 a méně dnů před jeho nástupem se nevrací žádná část ze složené zálohy.
Back to top